Downloads

Business Improvement Manager

Vi styrker vårt forbedringsarbeid og søker nå to personer som med hånden på hjertet kan si de er blant Norges beste medarbeidere innen resultatorientert forbedringsarbeid.

Vi søker deg som virkelig kan gjøre en stor forskjell og bidra til at vårt selskap for den ekstra motoren vi søker i videre forbedringsarbeid, på tvers av våre selskaper.

Ansvarsområder og oppgavene vil blant annet være:

 • Lede små til store forbedringsprosjekter på tvers av selskaper og geografi i NorSea Group konsernet
 • Støtte og veilede forbedringsansvarlige i datterselskaper
 • Støtte selskapene med alle faser av forbedringsarbeid – fra innsikt og analyse til endringsledelse
 • Bistå i utviklingen av tjenesteutvikling gjennom etablert «Centre of Excellence» for drift
 • Koordinere forbedringsinitiativer og prosjekter på tvers av selskaper
 • Utvikle effektive prosesser for strukturert rapportering av status i forbedringsarbeidet

NorSea Group har selskaper i hele Norge og i flere hjørner av verden. Utstrakt reisevirksomhet må påregnes.

Formalkompetanse:
Master eller tilsvarende innenfor: business, administrasjon, logistikk, teknologi eller tilsvarende. Søkere uten formalkompetanse ihht. krav vil ikke bli vurdert.

Erfaring:
Minimum 6 års spesifisert og relevant erfaring fra forbedringsarbeid på et praktisk og operasjonelt nivå. Konsulentbakgrunn er en fordel – men ikke et krav.

Personlige egenskaper:

 • Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Håndtere både Engelsk og Norsk som arbeidsspråk
 • Utpreget sans for resultater og realisering av effekter
 • Evne til å tenke helhetlig – på en analytisk og logisk måte
 • Evne til å arbeide målrettet selvstendig samtidig som man er del av team
 • Evne til å dekomponere og strukturere problemstillinger som del av en effektiv prosess for løsning
 • Øvede ferdigheter med å omgås mennesker (interne og eksterne)
 • HMS-bevisst

Søknadsfrist: Snarest

Vi søker etter en person som kan kjenne seg godt igjen i NorSea Group sine verdier; Åpen, Hjelpsom, Ansvarlig og Engasjert. Til den rette kandidaten kan vi tilby spennende arbeidsoppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Hard Olav Bastiansen i NGS Global, tel: +47 918 29 828

Søknad med CV merkes med «Business Improvement Manager» og sendes inn per e-mail til: hard.olav.bastiansen@ngs-global.com. CV også kan registreres via http://www.ngs-global.no

Visiting address: Risavika Havnering 14, 4056 Tananger Phone: +47 40 00 43 21 Email: norseagroup@norseagroup.com

© NorSea Group AS 2017